scroll

Ord betyr mye

Hva skriver du når ingen følger med?

Debattklimaet i digitale kanaler er tøffere enn noensinne, og samtidig tilbringer barn og unge stadig mer tid på nett. The Polite Type er verdens første font som tar bort krenkende ord og foreslår bedre alternativer.


Spill video

Prøv ut fonten med et engelsk skjellsord. Prosjektteamet vårt har sørget for at «The Polite Type»-fonten kjenner igjen engelske skjellsord og hatefulle uttrykk.

/ tegn

Sammen med Press

Tilgang til ny teknologi og digitale verktøy gir oss mange fordeler. Samtidig blir barn og unge stadig mer utsatt for mobbing og hets på nett, og vi ser at ytringsklimaet er hardere i digitale kanaler. Som teknologiselskap er det viktig for oss å bidra i arbeidet med å gjøre det digitale miljøet bedre for oss alle. Sammen med ungdomsorganisasjonen Press har vi gjennomført workshops med ungdommer over hele landet, hvor vi brukte The Polite Type som en samtalestarter for å få ungdommene til å tenke på hva som kan bidra til å bekjempe netthets og mobbing. Basert på disse workshops har vi utarbeidet en rapport som oppsummerer ungdommenes innspill, og Press sine anbefalte tiltak. Voksne må ta barna på alvor, og lytte til hvilke tiltak barna selv mener vil kunne hjelpe. Fordi alle barn fortjener en trygg oppvekst - også digitalt.

Les rapporten her!

Christian Pedersen
Norgessjef Tietoevry
"Er nettmobbing foreldrenes, skolens eller politikernes ansvar? De fleste ser at nettmobbing og hets er et problem. Og det vokser. Derfor mener vi i Tietoevry at ansvaret faller på alle. Alle som har mulighet til å gjøre noe med det, bør engasjere seg. Derfor er vi stolte av å ha lansert The Polite Type kampanjen sammen med Press. Vi håper du vil bli med på laget for en tryggere digital oppvekst for barn i Norge."
Lea Mariero
Leder, Press – Redd Barna Ungdom
"Det er et samfunnsproblem at debat-tonen på internett har blitt så hard. Som barnerettighetsorganisasjon er vi veldig glade for at store aktører engasjerer seg i prosjekter som dette. Kampanjen «The Polite Type» gir også barn og unge en stemme inn i debatten om digitaliseringen og teknologiens rolle i kampen mot mobbing. Det er veldig viktig."

DEL THE POLITE TYPE

Last ned fonten Last ned koden

Media

“The Polite Type er det nyeste våpenet mot nettmobbing.”

“In the future, Tietoevry suggests that machine learning could be used to teach the font to understand and recognise broader contexts for how language is used.”

“A Nordic IT company has developed a new tool designed to curb online bullying among kids.”

Har du spørsmål, tanker du vil dele eller ønsker du bare å komme i kontakt med oss? Ta kontakt med Tietoevry Newsdesk på

+358 40 570 4072

Les pressemeldingen her

Last ned pressepakke

Spørsmål og svar

01 / 4

Hvordan fungerer fonten?

The Polite Type er en Open Type Font (OTF) som kan lastes ned gratis og legges til blant de andre fontene i Word. Rent teknisk erstatter den identifiserte ord med mer nøytrale ord eller visker dem ut om de er for grove. Tanken bak er at fonten skal provosere frem refleksjon rundt ords virkelige betydning og hvordan de brukes. Ordlisten består av rundt 1800 ord. Fonten kjenner enda ikke igjen konteksten ordene brukes i, men vi håper en videreutvikling så dette hjelpemiddelet kan bli enda bedre i bruk.

02 / 4

Går The Polite Type ut over ytringsfriheten?

Absolutt ikke. Ytringsfriheten er noe av det viktigste vi har. Vi tror ikke ytringsfrihet og respekt er to motstridende verdier – det er fullt mulig å uttrykke seg kritisk uten å hetse personen man diskuterer med. Selv om det ikke finnes noen verdens teknologi som kan stoppe hat, så kan teknologi hjelpe oss med å diskutere og utvikle oss som medmennesker. The Polite Type skal først og fremst brukes som katalysator for viktige diskusjoner med barn, ungdom og voksne. Diskusjoner som ikke nødvendigvis handler om ordvalg, men heller om respekt, verdier og hva som skjer med oss når vi sitter bak en skjerm.

03 / 4

Hvem kan engasjere seg?

Alle som kan og vil er hjertelig velkomne til å engasjere seg. Engasjement kan komme i ulike former. Du kan dele kampanjen på sosiale medier. Du kan diskutere med barn og unge rundt deg og spørre hvordan de opplever sin digitale hverdag. Du kan teste fonten sammen med barn og unge. Du kan videreutvikle fonten og se på hvordan vi kan ta det videre. Du kan gi oss tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre den. Du kan engasjere deg i Press, og mye mer. Listen er uendelig, og valget er ditt. Ta gjerne kontakt!

04 / 4

Hvem er Press – Redd Barna Ungdom?

Press er Redd Barnas helt egne ungdomsorganisasjon i Norge. De ble startet opp av Redd Barna i 1995 med mål om å jobbe for at flere barn og ungdom skal få innfridd helt livsnødvendige rettigheter, men også rettigheter som det å kunne delta, å ha en best mulig utvikling og rett til privatliv. Press mener at det er barn og unge som er de virkelige ekspertene på det å være ung i dag. Det er vi i Tietoevry enige med dem om. Derfor har de en unik stemme i arbeidet med The Polite Type og spørsmål om trygg digital oppvekst og kampen mot nettmobbing.

Sammen tar vi kampen mot nettmobbing

Christian Pedersen
Norgessjef
Tietoevry
Kampen mot netthets er et felles ansvar
Alle som kan engasjere seg, bør engasjere seg. For oss handler The Polite Type om å skape et trygt sted for barn og unge på nettet, hvor ingen opplever nettmobbing eller hat. En høfligere tone på nettet som ikke preges av hets vil på sikt gjøre flere i stand til å delta i ordskiftet.
Kia Haring
Global Head of Communication and Sustainability
Tietoevry
Et mer inkluderende samtaleklima på nett – målet med The Polite Type
Mobbing, hat og hets på nettet er alvorlig for alle som rammes. Det rammer barn, unge og voksnes psykiske helse, ofte med fysiske følger i tillegg.
Ella Fyhn
16 år gammel skoleelev og samfunnsdebattant
Med telefonen som knyttneve
Enkelt og greit handler kampen mot nettmobbing om å gjøre nettet til hva det egentlig er, et fantastisk verktøy.
Faten Al-Husseini
Programleder og samfunnsdebattant
Å stå opp mot netthets er et ansvar vi må ta sammen
Det verste er ikke de som hetser, det er de som leser hetsen og er likegyldige.