scroll

Ord gör skillnad

Vad säger du när ingen ser?

Samtalsklimatet är hårdare än någonsin online. Samtidigt tillbringar barn och unga allt mer tid på nätet, inte minst under rådande pandemi. I kampanjen The Polite Type testar vi hur gamification kan starta en livsviktig diskussion med barn och unga. Vad händer i oss om ett typsnitt ersätter kränkande ord med bättre alternativ?


Spela upp videon

Tillsammans med Friends

Vi är övertygade om att vi som stort bolag och arbetsgivare har möjlighet att påverka vårt samhälle till det bättre.
Vi engagerar oss i hållbarhetsfrågor på många sätt, inte minst genom de digitala tjänster vi erbjuder, men det finns också en möjlighet att samarbeta med andra organisationer – i det här fallet Friends. Vems ansvar är det att barns utsatthet på nätet ökar? Är det skolans? Föräldrars? Samhällets? Vi anser att det är alla vuxnas ansvar att göra det vi kan. Vi brinner för teknik och vill visa på hur den kan användas för att skapa ett bättre samhälle. Tillsammans med Friends kommer vi under våren 2021 ha workshops med barn och skolungdomar i Sverige för att driva samtalet framåt.
Karin Schreil
Sverigechef Tietoevry
"Vi är väldigt stolta över vårt nya samarbete med Friends. Med gemensam styrka utmanar vi näthatet och de allvarliga konsekvenser nätmobbning har för den som drabbas. Vi hoppas att The Polite Type kan fungera som en ögonöppnare och rikta fokus på tonen på nätet."
Maja Frankel
Generalsekreterare Friends
"Tonen på nätet blir allt hårdare och det är ett allvarligt samhällsproblem. Därför är det positivt att se hur allt fler stora aktörer vill engagera sig i frågan. I kampanjen The Polite Type tillsammans med Tietoevry ges barn och unga en ingång till att diskutera digitaliseringens och teknikens roll i kampen mot mobbning."

DELA THE POLITE TYPE

Ladda ner fonten Ladda ner koden

Media

“In the future, Tietoevry suggests that machine learning could be used to teach the font to understand and recognise broader contexts for how language is used.”

“A Nordic IT company has developed a new tool designed to curb online bullying among kids.”

Har du frågor, funderingar eller om du vill komma i kontakt med oss? Kontakta Tietoevry Newsdesk på

+358 40 570 4072

Ladda ner media kit

Frågor och svar

01 / 4

Hur fungerar fonten?

The Polite Type är ett OpenType typsnitt (OTF) som kan laddas ner gratis och läggas till bland övriga typsnitt i Word. Rent tekniskt ersätts de identifierade orden med mer neutrala ord eller så raderas de helt om de är för grova. Tanken är att typsnittet ska provocera fram en eftertänksamhet kring ords verkliga betydelse och hur de används. Ordlistan består av ca 1800 ord. Typsnittet känner ännu inte igen den kontext som orden används i, men vi hoppas på en vidareutveckling för att det här hjälpmedlet ska bli ännu mer användbart.

02 / 4

Är ni emot yttrandefrihet?

Absolut inte. Yttrandefriheten är något av det viktigaste vi har. Vi tror inte att yttrandefrihet och respekt är två motpoler som behöver stå mot varandra – det är fullt möjligt att uttrycka sig kritiskt utan att kränka personen du talar med. Det finns ingen teknik i hela världen som kan stoppa hat. Däremot kan teknik hjälpa oss att diskutera och utvecklas som medmänniskor. The Polite Type är tänkt att använda som katalysator för viktiga samtal med barn, unga och vuxna. Samtal som inte nödvändigtvis handlar om ordval, utan snarare om respekt, värderingar och vad som händer med oss när vi sitter bakom en skärm.

03 / 4

Vem kan engagera sig?

Alla som vill och kan är varmt välkomna att engagera sig. Engagemang kan komma i en mängd olika former. Du kan dela kampanjen på sociala medier. Du kan diskutera med barn och ungdomar i din närhet och fråga hur de upplever deras digitala värld. Du kan testa fonten tillsammans med barn och unga. Du kan vidareutveckla typsnittet och se hur den går att ta vidare. Du kan höra av dig med feedback till oss så vi kan förbättra den. Du kan engagera dig i Friends, och mycket mer. Listan är oändlig och valet är ditt. Hör gärna av dig!

04 / 4

Varför stödjer ni Friends?

Vi har frågat oss; Vems ansvar är det att barns utsatthet på nätet ökar? Är det skolans, föräldrars, samhällets? Vi anser att det är allas vårt ansvar som vuxna och som förebilder, att göra det vi kan. Som ett stort bolag och arbetsgivare har vi möjlighet att påverka vårt samhälle till det bättre. Vi engagerar oss i hållbarhetsfrågor på många sätt, inte minst genom de digitala tjänster vi erbjuder, men det finns också en möjlighet att samarbeta med andra organisationer, i det här fallet Friends, för att tillsammans rikta strålkastaren på näthatet.

Tillsammans utmanar vi näthat

Karin Schreil
Sverigechef
Tietoevry
Vi utmanar nätmobbning tillsammans med Friends
Den 5 November är det den internationella dagen mot mobbning, som uppmärksammas av UNESCO:s medlemsländer. Vems problem är det att unga kränks och mobbas på nätet? Vi är övertygade om att det är en fråga som berör oss alla.
Kia Haring
Global Head of Communication and Sustainability
Tietoevry
Ett mer inkluderande beteende online – målet med The Polite Type
Mobbning, hat och kränkningar online är förödande för de som faller offer för den sortens beteende. Det påverkar barn, unga och vuxna och deras psykiska hälsa, inte sällan med fysiska men som påföljd.